Thuis in uw branche

Van meerkoppig monster tot grote uitdaging?

Kwaliteit

  • Publicatiedatum: 30-11-2018

Kwaliteit. Eén van de buzzwoorden binnen accountancyland. Want zonder verdere omschrijving is niet duidelijk wat we nu eigenlijk met kwaliteit bedoelen. Wel zien we in de meeste uitingen over kwaliteit een duidelijke focus op de wettelijke controlepraktijk, slechts één van de gepraktiseerde domeinen binnen SRA-kantoren. Dus, wat verstaan we nu eigenlijk binnen SRA onder 'kwaliteit': wat is ons beleid, onze kwaliteitsambitie? En, hoe ondersteunen we u daarbij?

kwaliteitLaat het duidelijk zijn: binnen onze vereniging denken we bij 'kwaliteit' echt niet alleen aan de wettelijke controlepraktijk. Alhoewel discussies over kwaliteit vanuit die hoek weliswaar wat meer en geregelder worden aangezwengeld, is onze focus gericht op kwaliteit van de volledige dienstverlening van het SRAkantoor. Die focus is daarbij niet statisch. De wereld om ons heen verandert, de wensen van de gebruikers van en stakeholders bij onze dienstverlening veranderen – denk alleen al aan het thema 'fraude' – en de mogelijkheden van dienstverlening veranderen.

Nieuwe focus van toezicht?

Dat gegeven maakt dat het SRA-bestuur zich de afgelopen periode heeft gebogen over een aantal zaken. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, hebben we het initiatief genomen om een ‘Verkenning op toezicht’ op te stellen, met als doel het toezicht een modernere jas te geven. Na 10 jaar extern toezicht is immers het vertrouwen in onze beroepsgroep nog steeds niet hersteld. De Verkenning is weliswaar geschreven vanuit de wettelijke controlepraktijk, maar de uitwerking ervan geldt voor alle domeinen binnen de SRA-Review. De Verkenning hebben we besproken met onze stakeholders.

Door het kwaliteitsbeheersingssysteem (opzet, bestaan en werking) veel nadrukkelijker centraal te stellen als onderwerp van toezicht, kan een evenwichtiger oordeel over de kwaliteit van het gehele accountantskantoor verkregen worden. Dit is ook het uitgangspunt in de wet, dat naar onze mening nog onvoldoende terug te zien is in het huidige toezicht. Ook binnen onze eigen SRA-Review, overigens. De komende periode gaan we gebruiken om samen met onze stakeholders na te denken hoe we kunnen toewerken naar een goed en effectief toezicht, waarbij de toetsing van accountantskantoren een nieuwe, betere focus kan krijgen.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur oktober 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur