Thuis in uw branche

Van SBR, AVG, HT, niet-OOB tot en met mkb

Belangenbehartiging en lobbyactiviteiten

  • Publicatiedatum: 20-4-2018

SRA-leden kunnen rekenen op effectieve belangenbehartiging en ondersteuning die aansluit op de dagelijkse praktijk. We beïnvloeden vanuit Nieuwegein bestaand beleid door in gesprek te gaan met diverse stakeholders. Met als doel wet- en regelgeving ondernemersvriendelijk, mkb-proof of werkend voor SRA-kantoren te maken.

SBRWe signaleren knelpunten en kaarten die zo nodig samen met onze partners aan. En als het even lukt, zoeken we er ook een passende, praktische oplossing voor. Of het nu gaat over accountancy of fiscaal: we initiëren nieuw beleid, toegesneden op veranderende omstandigheden in het mkb. Wat hebben we het eerste kwartaal van 2018 zo al gedaan? Een greep uit onze activiteiten.

Kwaliteit hot item

In accountancyland is 'kwaliteit' nog steeds een hot item: of het nu gaat om de werkzaamheden van de accountant, het toezicht of over de uitdagingen van accountantsorganisaties. Vanuit de NBA-Stuurgroep Publiek Belang waar SRA het niet-OOB-segment vertegenwoordigt, worden themagewijs diverse kernpunten rond kwaliteit uitgewerkt.

Te denken valt aan fraude, continuïteit, verbetering van teamkennis en vaardigheden en cultuur of verbetering van de organisatie van de controleklant. De positie van het mkb-segment wordt steeds vanuit SRA nadrukkelijk op de agenda gezet. Ook de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties, waarin met name SRA-kantoren zitting hebben, zetten we daarvoor in. Deze werkgroep bepaalt in april haar agenda voor de komende twee jaar.

Toezicht: meer vertellen

De rechterlijke uitspraak in de zaak PwC/EY-AFM over de wijze van toezichthouden door de AFM van december 2017, maakte veel los in media en politiek. Wat SRA betreft is de uitspraak en het hoger beroep dat de AFM vervolgens instelde, een mooi aanknopingspunt om met alle stakeholders in gesprek te gaan over het toezichtsmodel, eenduidige normstelling en rechtsbescherming.

Meer vertellen over wat we doen en waarom we dat vanuit kwaliteitsoogpunten doen, is daarbij een eerste vereiste voor meer begrip en inzicht. In dat kader volgen de komende maanden op dit dossier bezoeken aan de veelal nieuwe Kamerleden van de diverse politieke fracties. We bezochten reeds het ministerie van Financiën waarbij standpunten werden uitgewisseld. Om meer inzicht te geven in de werkwijze van de SRA-Review is het ministerie uitgenodigd op het SRA-Bureau.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur april 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren