Thuis in uw branche

Verandering in Cultuur en Gedrag, hoe doet u dat?

Kom naar de dialoogsessie

  • Publicatiedatum: 17-1-2019

Werkelijk een verandering realiseren in cultuur en gedrag op uw kantoor, dat is geen eenvoudige zaak. Voor veel vraagstukken en problemen zijn namelijk geen pasklare oplossingen. Ieder kantoor is immers uniek. Toch blijkt in de praktijk dat er veel overlap is in de dilemma’s en problematieken.

Gratis dialoogsessie

OverlegOm deze bespreekbaar te maken en van elkaar te leren, organiseert de Stuurgroep Publiek Belang in samenwerking met SRA en de NBA tien gratis 'dialoogsessies'. In een groep van maximaal 15 partners én 15 young profs gaat u met elkaar in gesprek over hoe u omgaat met veranderingen in cultuur en gedrag binnen uw accountantskantoor. Iedere dialoogsessie wordt geleid door een ervaren facilitator uit de accountantspraktijk. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en de 'best practices' voegen we samen voor u.

Wat komt aan de orde?

Wat zijn uw speerpunten en wie betrekt u hierbij? Met welke dilemma's heeft u te kampen en hoe gaat u daarmee om? Hoe doorbreekt u vaste patronen en zorgt u ervoor dat verandering hierin standhoudt? En hoe kijkt de toekomstige generatie, de young profs, tegen diverse zaken aan?

Deze vragen worden aan u voorgelegd aan de hand van een aantal thema’s:

  1. Van angstcultuur naar aanspreekcultuur, wat is daarvoor nodig?
  2. Leren van fouten
  3. Leiderschap: sturing en ruimte geven
  4. Veranderaanpak en verandervermogen
  5. Diversiteit in teams
  6. Werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk, ingeleid door een (bestuurs)lid van de NBA Young Profs.

Bent u ook benieuwd naar de ervaringen van collega-kantoren? Wilt u uw dilemma’s bespreken met anderen? En heeft u een young prof binnen uw kantoor die u graag hierbij wilt betrekken? Geef u dan nu op.

Praktische informatie en aanmelden

Iedere dialoogsessie is van 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) tot 19.00 uur en wordt afgesloten met een maaltijd. De bijeenkomst is kosteloos.

U kunt zich aanmelden via de site van de NBA.