Thuis in uw branche

Verlaagd btw-tarief voor levering en opfok van paarden tot 5 jaar

 • Auteur: Redactie
 • Bron: Becon
 • Publicatiedatum: 21-5-2012

Per 1 juli aanstaande zal de wet in werking treden op grond waarvan het verlaagde btw-tarief van post a 1 van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna “de wet”) nog slechts van toepassing is op de hierna genoemde paarden. Het daartoe strekkende inwerkingtredingsbesluit zal op korte termijn worden vastgesteld en gepubliceerd.

 • paarden die kennelijk zijn bestemd voor de voortbrenging of de productie van de in post a 1 van Tabel I bij de wet bedoelde voedingsmiddelen;
 • paarden die kennelijk zijn bestemd voor gebruik in de landbouw;
 • paarden die kennelijk zijn bestemd voor het fokken van die dieren.

In alle andere gevallen worden de leveringen van paarden onder het algemene btw-tarief gerangschikt (post a 4 van Tabel I bij de wet).

Met de sector is overlegd over de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief met betrekking tot leveringen van paarden, die zijn bestemd voor gebruik in de landbouw. Uit dit overleg kwam naar voren dat verschillend wordt gedacht over de reikwijdte van dat tarief waar het gaat om paarden die kennelijk zijn bestemd voor gebruik in de landbouw. Om die reden zien wij aanleiding om dit punt nader te bezien in het licht van de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie en het risico van nieuwe procedures.

In dit kader hechten wij ook belang aan de opvatting van de Europese Commissie, die gevraagd is om haar opvatting. In afwachting van definitieve besluitvorming over de reiktwijdte van het verlaagde tarief voor paarden die bestemd zijn voor landbouw en om voor de periode vanaf 1 juli aanstaande wel duidelijkheid te geven over de toegestane handelwijze bij de levering van paarden kan vooralsnog als volgt worden gehandeld:

 • op leveringen van paarden die zijn bestemd voor de slacht kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast;
 • op leveringen van paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar (de opfokfase) kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast;
 • op levering van paarden die hoofdzakelijk voor het fokken van paarden worden gebruikt, kan het verlaagde tarief worden toegepast;
 • de overige leveringen van paarden vallen onder het algemene btw-tarief;
 • de dienst die bestaat in de opfok van paarden kan onder het verlaagde btw-tarief worden gerangschikt;
 • (op)fokbedrijven kunnen worden aangemerkt als landbouwbedrijven. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de zogenoemde landbouwregeling (artikel 27 van de wet).

Deze gedragslijn mag worden toegepast tot er definitief beleid is geformuleerd en gepubliceerd over de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren