Thuis in uw branche

Verplichtstelling eHerkenning bij het werkgeversportaal UWV

  • Publicatiedatum: 7-3-2019

Eind 2018 heeft het UWV aangekondigd dat vanaf 1 november 2019 het inloggen bij het UWV alleen nog mogelijk is met behulp van eHerkenning.

LaptopOm vanaf deze datum namens uw klant in te kunnen loggen in het werkgeversportaal van het UWV, voor bijvoorbeeld 'Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO' of 'Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW', moet u over een ketenmachtiging beschikken voor eHerkenning. De huidige machtigingen komen te vervallen.

Tijdrovend en complex

Op moment van dit besluit, eind 2018, was er nog geen volledige duidelijkheid over de ketenmachtiging en werd een (tijdelijke) oplossing niet door alle aanbieders ondersteund. Inmiddels is er een besluit genomen over de opzet van de ketenmachtigingen en hoe dit in de praktijk (technisch) wordt vormgegeven.

Nadat u een nieuwe machtiging van uw klant heeft verkregen, moet u deze zelf registreren bij uw leverancier. Omdat eHerkenning op KvK-niveau werkt, dient u daarnaast te bepalen welke medewerkers van uw kantoor welke machtiging van een klant krijgen. Dit moet u koppelen aan de toegang via eHerkenning. Een tijdrovend en complex proces, waarbij SRA u van dienst kan zijn.

Vraag het SRA!

Er hebben zich de afgelopen maanden al diverse kantoren bij SRA gemeld met vragen over de onduidelijkheid over de ketenmachtigingen en de impact die dit heeft op het kantoor. Heeft u vragen over eHerkenning, meldt u dan bij SRA. Wij brengen en houden u dan op de hoogte van relevante ontwikkelingen en bieden u waar nodig ondersteuning. Denk hierbij aan het maken van een keuze voor de juiste leverancier of de opzet van het interne beheersysteem van de machtigingen.

U kunt zich hiervoor melden bij Tony van Oorschot:

E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60

Contact

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
Informatiemanager
E automatisering@sra.nl
T 030 656 60 60