Thuis in uw branche

Verruimde concernregeling NOW: wat wordt verstaan onder een bonus?

FAQ's SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 30-4-2020
Euro

Vraag SRA-kantoor: De concernregeling van de NOW is sinds 22 april verruimd. Individuele werkmaatschappijen mogen nu, onder voorwaarden, ook een beroep doen op de NOW-regeling. Een van die voorwaarden is dat er in 2020 geen bonussen mogen worden uitgekeerd als een onderneming een beroep doet op de NOW. Wat verstaat de minister onder bonussen?

Uitsluitend bonussen die bestemd zijn voor bestuurders? Maar als daar een niet-winstafhankelijke component inzit? Bijvoorbeeld vanwege het bepalen van targets op het gebied van duurzaamheid? Of een commercieel aspect, bijvoorbeeld het binnenhalen van een opdracht waar pas later omzet mee wordt gegenereerd?

Antwoord SRA-Bureau Vaktechniek

In de brief van minister Koolmees van 22 april 2020 aan de Tweede Kamer, staat (helaas) slechts het volgende:

''Daarom worden extra voorwaarden aan deze mogelijkheid verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en ad (2) door aanvullende accountantscontroles te vereisen. (…) Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. (…)''

Deze aanpassingen zullen in de tekst van de NOW-regeling worden verwerkt. Deze aangepaste regeling is nu echter nog niet gepubliceerd. Wij vermoeden dat het kabinet het oog heeft op het tegengaan van bonussen en dividenden die worden uitgekeerd aan bestuurders. Of daaronder alleen de bestuurders van de uiteindelijke moedermaatschappij of ook bestuurders van de betrokken dochtermaatschappijen vallen, is onduidelijk.

Wij zouden niet verbaasd zijn als niet alleen de topbestuurders, maar ook de bestuurders van de vennootschap die van de NOW-regeling gebruik maakt, geen bonussen en dividenden mogen ontvangen. Wat daarbij onder bonussen wordt verstaan, is ons niet duidelijk, maar vermoedelijk betreft het winst- of omzetgerelateerde uitkeringen. Of het daarbij dan nog uitmaakt of het contractueel overeengekomen uitkeringen zijn die zonder meer op basis van het contract dienen te worden voldaan, dan wel bonussen die niet contractueel verplicht zijn, is op dit moment onbekend. Wij vermoeden dat bonussen voor normaal personeel niet onder deze beperking vallen.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren