Thuis in uw branche

Verslag SRA Fiscaal Eindejaarseminar 2018

  • Publicatiedatum: 18-12-2018

Het Fiscale Eindejaarseminar 2018 afgelopen 13 december is als van ouds weer zeer druk bezocht. Dit jaar was bijzonder omdat de organisatie afscheid nam van mr. Hans Zwagemaker die sinds al 2004 het 2e deel van dit fiscale seminar voor zijn rekening neemt.

MKB-Ontwikkelagenda

Allereerst werd door Jan Zweekhorst, bestuurslid van SRA, stilgestaan bij de activiteiten van SRA Vaktechniek Fiscaal en de fiscale commissies. In tegenstelling tot de afgelopen jaren nam Jan de aanwezigen mee in de gebeurtenissen rond de MKB-Ontwikkelagenda. Uit een (mentimeter)peiling bij de opening bleek dat veel aanwezigen niet wisten wat dit precies inhoudt.

Er werd uitgelegd wat de ontwikkelagenda is en dat daarin onder andere een belangrijke rol is weggelegd voor de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht (DHT). SRA praat in verschillende gremia mee over deze DHT. De punten die door SRA zijn ingebracht zijn onder meer: een onafhankelijk reviewsysteem, een kwaliteitssysteem op kantoorniveau en de mogelijkheden op het gebied van onderwijs, BiZ en de classificatie van fiscaal dienstverleners. Het gehele proces rondom DHT moet voor de zomer 2019 afgerond zijn.

Jan Zweekhorst

ATAD

Voor de pauze was het woord aan dr. Ruud van den Dool, verbonden aan SRA Bureau Vaktechniek. Ruud stond stil bij de ontwikkelingen van ATAD1 en ATAD2, alsmede bij andere internationale ontwikkelingen in relatie tot vereenvoudiging en plannen voor 2019. Zijn conclusie was: in zijn algemeenheid stijgt de belastingdruk op kapitaal en consumptie en daalt die op arbeid.

Ook ging hij in op de financieringsverhoudingen tussen de dga en zijn of haar bv. Aan het einde sloot hij af met Earningstripping en het feit dat dit (wellicht) zal leiden tot vervallen van enkele renteaftrek beperkingen in de Vpb.

Ruud van den Dool

Afbouw heffingskortingen

Na de pauze sprak Hans Zwagemaker voor de 14e en tevens laatste keer op het seminar. Op zijn onnavolgbare manier ging hij in op de fiscale ontwikkelingen. Inzake de lastenverlichting, de sociale vlaktax, besprak hij het matige effect van de lagere tarieven.

Hierbij doelde hij op het door SRA in 2016 bij de politieke partijen onder de aandacht gebrachte effect van de afbouw van de heffingskortingen en als gevolg daarvan het stijgende (marginale) tarief. Hans rekent de zaal voor: het tarief voor de grote middenmoot gaat met 3,8% omlaag de komende jaren maar door de afbouw van de algemene heffingskorting en arbeidskorting blijft daar maar 0,263% van over.

Hans Zwagemaker

Eigen woning

Bij de eigen woning, en de afbouw van de Wet Hillen blijkt dat voor een hypotheekvrije woning box 3 gunstiger uitpakt dan box 1. Ook financiering vanuit de eigen bv is gunstiger dan financiering in de IB. IB geeft 37,05% aftrek terwijl in de bv dit 37,86% (15% + 26,90%) bedraagt of boven de € 200.000 zelfs in 41,88% resulteert. Het niet meer voldoen aan de box-vereisten kan eenvoudig door bijvoorbeeld niet meer af te lossen.

Partneralimentatie

Evenals voorgaande jaren stond Hans ook stil bij de partneralimentatie. De aftrekpost gaat van 52% naar 37,05%. Afkoop nu in 2018 of in 2019 lijkt dan een serieuze optie, maar doe het wel goed. Afkoop leidt namelijk niet tot het einde van de zorgplicht. Met een pakkend voorbeeld gaf hij aan dat je bij afkoop wellicht een lijfrente kunt overwegen.

Dga en de rekeningcourantschuld

Tot slot stond hij nog stil bij de rekeningcourantschuld van de dga en het wetsvoorstel dat in het voorjaar 2019 wordt verwacht. Voor de 23.000 dga's bedraagt de rc-schuld meer dan € 500.000 per dga, ruim 30 miljard.

Hans ging in op de methode van gewoon afboeken. Volgens hem is dit een gevaarlijke correctie omdat het weliswaar geen nieuw feit is maar wel een kenbare fout en te kwader trouw. Door de tijdige aankondiging van het wetsvoorstel heeft iedereen ruim de tijd om te anticiperen. De heffing is helder: regulier voordeel in box 2. Het oplossen van de r.c.-schuld speelt natuurlijk ook in echtscheidingssituaties een belangrijke rol.

Afscheid Hans Zwagemaker SRA Fiscaal Eindejaarsseminar

SRA dankt Hans Zwagemaker voor zijn jarenlange boeiende inhoudelijke bijdrage aan het Fiscaal Eindejaarsseminar.

Fiscale kring 2019 weer van start

Het nieuwe jaarprogramma voor de Fiscale kring 2019 gaat in januari van start op 17 verschillende locaties. In het programma zijn actualiteitenbijeenkomsten opgenomen over onder meer Wwft (met ook UBO en Mandatory Disclosure), Erfrecht, BTW, Firmaproblematiek, en Auto.

Bekijk het programma van de Fiscale kring 2019