Thuis in uw branche

Verstoring met EVA negatief 2016 en doorwerking naar SBA's

  • Bron: Belastingdienst
  • Publicatiedatum: 1-12-2015

Wellicht had u het al gemerkt of gezien op het verstoringenhoekje op de site van de Belastingdienst, maar er doet zich sinds vorige week woensdag, 25 november 2015, een verstoring voor met betrekking tot de aanslagen EVA (eerste voorlopige aanslagen) negatief IH 2016. De verstoring bestaat eruit dat op sommige papieren en digitale aanslagen tekstblokken (attentieteksten) staan die niet op de betreffende belastingplichtige van toepassing zijn en/of een tekstblok ontbreekt. Dat werkt automatisch door in de SBA’s. Bij de vermelde bedragen is wel rekening gehouden met de juiste situatie van belastingplichtigen, dus deze bedragen zijn juist en blijven ongewijzigd.

Op het moment dat deze fout werd geconstateerd is de Belastingdienst gestopt met het verzenden van deze EVA's negatief. Ook de SBA's met betrekking tot de EVA negatief zijn niet verzonden. De Belastingdienst heeft de afgelopen dagen onderzocht of de fout nog te herstellen is. Dat blijkt redelijkerwijs niet het geval. Daarom heeft de Belastingdienst besloten de (foutieve) EVA's negatief alsnog wel te verzenden en de belastingplichtigen waarbij zich een fout voordoet daarop met een separate brief te wijzen.

Helaas maakt het massale automatische proces het niet mogelijk deze brieven bij elkaar te voegen. Onderstaand treft u een 'kale versie' van één de vijf verschillende excuusbrieven aan als voorbeeld. In dit geval is er sprake van een foutieve tekst die vervangen moet worden door een andere tekst, maar er zijn ook brieven waar wordt aangegeven dat een bepaalde tekst ten onrechte ontbreekt of (slechts) ten onrechte een tekst is opgenomen die niet van toepassing is.

Excuses

Omdat onze verwachting is dat FD's zullen constateren dat de tekst op de SBA niet juist is en dit deels actief aan de Belastingdienst zullen gaan melden, zouden wij u willen vragen om via uw organisaties te communiceren naar uw achterban over deze fout en daarin te vermelden dat de Belastingdienst haar excuses aanbiedt voor deze fout. Daarbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van de bijgevoegde voorbeeldbrief.

Vanaf het verzenden van deze mail willen wij graag ongeveer 24 uur wachten met het opstarten van het versturen van de SBA's tav de EVA's negatief. Daarmee hopen wij uw organisaties voldoende tijd te geven om dit nieuws met de eigen achterban te delen zodat de FD's hierover niet massaal zelf contact opnemen met de Belastingdienst. Uiteraard zal met betrekking tot deze verstoring ook op de site van de Belastingdienst worden gecommuniceerd dat die mede betrekking heeft op de SBA's.

Bron: Belastingdienst

Download

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren