Thuis in uw branche

Wat gebeurt er in de softwaremarkt?

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 18-3-2020

De IT-markt is en blijft volop in beweging. Dat heeft te maken met technologische ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving, zoals de AVG. De markt zelf vertoont ook veel dynamiek in termen van fusies en overnames. Veranderingen die een grote impact hebben op de wijze waarop uw klanten en medewerkers samenwerken.

Wij merken dat veel kantoren door de continue veranderingen worstelen met hun keuzes op IT-gebied. Begrijpelijk, want bij ieder besluit is er de angst om een verkeerde keuze te maken. Niets doen is geen optie. IT is en blijft cruciaal voor de bedrijfsvoering. U zult keuzes moeten (blijven) maken.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, houdt SRA de IT-markt nauwlettend in de gaten. Regelmatig worden gesprekken gevoerd met kantoren en IT-bedrijven en wordt onderzoek gedaan om te peilen wat er speelt, zoals het tweejaarlijkse onderzoek naar gebruikte software en de IT-infrastructuur, de SRA-IT Benchmark. De IT Benchmark geeft een goed beeld van de softwareontwikkelingen voor de automatisering van het kantoor en de dienstverlening aan klanten. Wie zijn de spelers van nu en straks? En, wat is de impact van alle ontwikkelingen op de organisatie van IT?

Figuur informatie SRAadviseur

Algemene ontwikkelingen

Het gebruik van cloud in de dienstverlening aan klanten is over het tipping point. Meer dan de helft van de kantoren maakt gebruik van een of meer online, webbased softwaresyste(e)m(en) in de dienstverlening aan klanten als het gaat om het voeren van de fi nanciële administratie (50,4%) en salarisadministratie (50,7%). Het aantal kantoren dat aangeeft niet te overwegen over te stappen naar fi nanciële of salarissoftware, blijft redelijk gelijk. Ruim 80% van de kantoren geeft aan geen plannen te hebben voor een overstap. Wel is het aantal gebruikte financiële pakketten in de dienstverlening toegenomen van gemiddeld 2,5 softwarepakket in 2015 naar gemiddeld 3,3 softwarepakket in 2019.

Er lijkt dus sprake van uitbreiding van het aantal pakketten en niet van vervanging van bestaande pakketten. Het aantal aanbieders van accountancyspecifieke software is beperkt. Door fusies en overnames (o.a. Assistance Software, Comandi, HR2Day, Pinkweb, Reeleezee en Verzuimsignaal) is het aantal aanbieders de afgelopen jaren gedaald. Aan de andere kant lijkt het aanbod toe te nemen. Uit gesprekken met leveranciers komt naar voren dat zij zich beraden over uitbreiden van hun productportfolio. Op een aantal vlakken zoals CRM, portalen en urendeclaraties zien we nieuwe aanbieders van software en/of kantoren die zelf stappen zetten om software te (laten) ontwikkelen.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur februari 2020

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur