Thuis in uw branche

Wees zuinig op gegevens van uzelf en uw klanten!

  • Publicatiedatum: 9-6-2021
Privacy

U helpt ondernemers op weg naar een solide bedrijfsvoering en verwerkt en verrijkt in opdracht van hen grote hoeveelheden kostbare data. Klanten mogen op hun beurt verwachten dat op zorgvuldige wijze met deze data wordt omgegaan. Maar doet u dat ook?

Heeft u uw huishouding rond informatiebeveiliging op orde? Een goed slot op uw (digitale) deur?

Cyberrisico’s nemen rap toe

We bewegen steeds meer toe naar een datasamenleving. Steeds meer systemen zijn online verbonden. Een waardevolle ontwikkeling en een kans voor onze sector. Tegelijkertijd nemen cyberrisico’s in rap tempo toe. Daar hebben we niet altijd voldoende oog voor. In de waan van de dag of vanuit onwetendheid vergeet u wellicht te handelen. 

Totdat u zelf te maken krijgt met een incident. Het kan vervelende gevolgen hebben voor u en uw kantoor. U bent immers in steeds grotere mate afhankelijk van IT. Cyberrisico’s en informatiebeveiliging hebben daarom een directe relatie met continuïteitsaspecten.

Drie dringende adviezen

Wacht niet tot het te laat is en neem informatiebeveiliging serieus. We merken op dat dit nog veel beter kan én moet. We geven u drie dringende adviezen mee:

  1. Prioriteit. Neem informatiebeveiliging serieus op het allerhoogste niveau binnen uw organisatie en agendeer het periodiek op bestuursniveau. Betrek alle partners én licht uw personeel voor.
  2. Inzicht. Start direct met een inventarisatie, een nulmeting. Hiermee brengt u in beeld welke stappen u nog dient te zetten om tot een passend niveau van beveiliging te komen. Herhaal dit periodiek.
  3. Budget. Besteed passende middelen aan beveiliging in termen van tijd die het mag kosten en uitgaven in relatie tot de omzet. Maak uw kantoor niet tot een villa zonder driepuntssluiting.

Maak bijvoorbeeld gebruik van de hulpmiddelen die het Digital Trust Center van het Ministerie van EZK u biedt en/of vraag om hulp bij ons.

Aan de slag met cybersecurity in vijf stappen!
Tijdens deze bijeenkomst op 24 juni behandelen we een concreet stappenplan waarmee u in staat bent de digitale weerbaarheid van uw kantoor te vergroten. U weet welke maatregelen u kunt treffen om risico’s te mitigeren en welke tools en oplossingen hierbij kunnen worden ingezet. Meer informatie en aanmelden.

Contact

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
Informatiemanager / Privacy & Security Officer
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60