Thuis in uw branche

Wet Huis voor klokkenluiders

  • Publicatiedatum: 9-6-2016

Op 1 maart heeft de Eerste Kamer de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen. De wet zal naar verwachting 1 juli 2016 in werking treden. De Wet Huis voor klokkenluiders introduceert rechtsbescherming voor klokkenluiders en voorziet in de oprichting van een nieuwe instantie, het Huis voor klokkenluiders dat adviseert over en onderzoek doet naar maatschappelijke misstanden.

De wet is van toepassing op werknemers en zelfstandigen in zowel de private als de publieke sector. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van de wet.

Verplichte klokkenluidersregeling

Werkgevers die in de regel ten minste 50 werknemers in dienst hebben, zijn verplicht een klokkenluidersregeling vast te stellen. Deze regeling moet een aantal verplichte elementen bevatten. Zo moet in de regeling worden opgenomen op welke wijze met de interne melding wordt omgegaan, wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand, bij welke functionaris de misstand gemeld kan worden, dat de werkgever een melding desgevraagd vertrouwelijk zal behandelen, en dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen. Tevens moet de werkgever informatie verstrekken over de omstandigheden waaronder een vermoeden van een misstand extern gemeld mag worden. De klokkenluidersregeling moet door de ondernemingsraad worden goedgekeurd.

SRA-Vaktechniek publiceert binnenkort een voorbeeld klokkenluidersregeling die als basis kan dienen voor de door u of uw cliënten te hanteren klokkenluidersregeling.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren