Thuis in uw branche

Wettelijke besluit fusie NBA waarschijnlijk pas na zomer

  • Auteur: SRA
  • Publicatiedatum: 16-5-2012

De Commissie voor Financiën in de Eerste Kamer besloot gisteren over de behandelprocedure voor de Wet op het accountantsberoep. Het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel start op 5 juni a.s.

Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door Eerste Kamercommissies.
Na ontvangst van een wetsvoorstel wordt aan de leden en plaatsvervangend leden van de commissie gevraagd of zij prijs stellen op een inbrengvergadering. Deze eerste inbrengvergadering wordt voorbereidend onderzoek genoemd.

Aangezien dit voorbereidende onderzoek start op 5 juni en de laatste vergadering van de Eerste Kamer voor het zomerreces plaatsvindt op 26 juni a.s., lijkt de inschatting gerechtvaardigd dat het wettelijke besluit tot de fusie van de beroepsverenigingen wordt uitgesteld tot na de zomervakantie.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren