Thuis in uw branche
Dossier Duurzaam ondernemen

Wordt de CSRD-rapportage een onderdeel van het bestuursverslag?

 • Publicatiedatum: 12-5-2022
Duurzaam ondernemen

Tijdens het webinar van maart jongstleden over de CSRD en de urgentie van verduurzamen in het mkb zijn er door de deelnemers vragen gesteld die SRA zou beantwoorden. Dit is de derde vraag in een reeks.

De volgende vraag die binnenkort wordt beantwoord luidt: wat is de (advies)rol van de accountant op het gebied van de CSRD? Heeft u meer vragen over de CSRD of andere vaktechnische vragen rond duurzaamheid, mail dan naar vaktechniek@sra.nl.

Inhoud rapportage?

De verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD moet worden opgesteld in lijn met een raamwerk. Dit raamwerk – de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) –, dat nu ter consultatie ligt, geeft een goed beeld van de uiteindelijke inhoud van de rapportage. Volgens het raamwerk moet de organisatie over een aantal algemene gebieden verantwoording afleggen. Dit gaat om de strategie en organisatie in relatie tot duurzaamheid en de bepaling van materialiteit. Deze materialiteit heeft een andere definitie dan accountants gewend zijn. Daarover in een latere Q&A meer.

Volgens de algemene principes van de standaarden worden ondernemingen daarnaast verplicht om op een drietal onderwerpen (ESG) informatie te verschaffen. Deze drie onderwerpen hebben alle een eigen set aan specifieke standaarden die ondernemingen verplicht om deze drie onderwerpen verder in detail uit te diepen. Het gaat hierbij om:

Environmental:

 • Klimaatverandering
 • Vervuiling
 • Water en mariene grondstoffen
 • Biodiversiteit en ecosystemen
 • Grondstofgebruik en circulariteit

Social:

 • Eigen werknemers
 • Werknemers in de waardeketen
 • Gemeenschap
 • Consument en eindgebruik

Governance:

 • Risicomanagement en interne controle
 • Zakelijk gedrag

Voor alle relevante elementen zal onder andere beleid aanwezig moeten zijn, doelstellingen moeten worden gesteld en indicatoren worden gedefinieerd om dit te meten. Dit ziet er vooralsnog abstract uit. In de beantwoording van latere vragen geven we meer invulling aan de genoemde elementen. Uit die beantwoording zal blijken dat de CSRD leidt tot een flinke rapportage.

Rapportagevorm in het bestuursverslag?

De rapportage die de CSRD vereist, moet worden gedeeld in het bestuursverslag. Daarmee is het direct onderdeel van het object van onderzoek van de accountant. Dat deze informatie moet worden voorzien van een beperkte mate van zekerheid door een auditor, is een mooie kans voor de accountants in Nederland. ESG-risico’s worden door wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen een steeds integraler onderdeel van bedrijfsmodellen en zullen daardoor een dominantere plek gaan krijgen in de controle van ondernemingen.

Ten aanzien van de presentatie van de informatie in het bestuursverslag heeft de onderneming drie mogelijkheden:

 1. Een complete aparte sectie in het bestuursverslag
 2. Vier losse secties (Algemeen, Environmental, Social en Governance) verdeeld over het bestuursverslag
 3. De losse elementen verdeeld over het bestuursverslag

Als de tweede of derde optie wordt gekozen, moet de onderneming een overzicht opnemen op welke pagina welke informatie te vinden is om de leesbaarheid en vindbaarheid van informatie voor gebruikers te vergroten. Daarnaast moet de informatie ook digitaal getagd (gelabeld) worden. Alle duurzaamheidsinformatie van ondernemingen die onder de CSRD vallen, wordt in de centrale database ESAP (European Single Access Point) opgenomen. Hierdoor worden de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen transparant beschikbaar gesteld en onderling vergelijkbaar. Deze informatie zal gebruikt worden door ratingbureau’s, financiële instellingen en andere partijen en daarmee zullen ESG-prestaties nog sterker ook financiële consequenties krijgen.

Meer informatie