Thuis in uw branche

2016 positief voor SRA mkb-accountancybranche

SRA-Benchmarkrapportage 2016

  • Publicatiedatum: 2-10-2017

In 2016 blijkt de positieve trend voor de SRA mkb-accountantskantoren daadwerkelijk te zijn doorgezet. Ten opzichte van 2015, waar voor het eerst in jaren weer werd geplust, is de omzet in 2016 gemiddeld met 3,7 procent en de winst met bijna 5 procent toegenomen.

SRA Benchmarkonderzoek over 2016Deze cijfers zijn voornamelijk te danken aan een flinke omzetstijging in de controlewerkzaamheden, administratieve dienstverlening en fiscale en accountancy advisering. Het vinden van het juiste personeel lijkt voor de branche een van de grootste uitdagingen, alsmede het in de hand houden van de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit blijkt uit de SRA-Benchmarkrapportage 2016.

Groei in advies- en controlewerkzaamheden

De mkb-accountancybranche heeft een flinke stap gezet in advieswerkzaamheden. Zowel de omzet van fiscale advisering als die van advisering accountancy laten ten opzichte van 2015 een groei zien van zeven procent. Paul Dinkgreve, voorzitter SRA: ''Je kunt veronderstellen dat deze groei te maken heeft met het economisch herstel en nieuwe initiatieven van ondernemers. Uiteindelijk is het mkb de motor van onze economie.''

De controlewerkzaamheden namen in 2016 zelfs met negen procent toe. Ook de omzet in de administratieve dienstverlening is met zeven procent verder doorgegroeid. Opvallend is dat voor het eerst de omzetcijfers in de samenstelpraktijk niet verder zijn gedaald.

Personeelstekort blijft groot probleem

Net als in 2015 zien SRA-kantoren het tekort aan de juiste kwalitatief goede werknemers als belangrijkste obstakel om verder door te groeien. Deze zoektocht zorgt opnieuw voor een forse kostenpost. In 2016 is aan werving & selectie 41 procent meer uitgegeven dan in 2015. Dat jaar liet al een stijging in deze kosten van 47 procent zien ten opzichte van 2014.

Gestage groei in omzet en kosten verwacht

De meerderheid van de SRA-kantoren verwacht een omzetgroei voor 2017 van maximaal vijf procent. Alleen de grote kantoren (>150fte) verwachten een forsere toename in zowel omzet als kosten.

Groeimogelijkheden zijn er zeker, aldus Paul Dinkgreve. ''Er liggen mooie kansen op het gebied brancheadvisering aan de hand van de SRA-benchmark Branche in Zicht. En denk aan het opstellen van kredietrapportages voor stakeholders. Maar er is uiteraard meer te doen in de markt. Partners moeten daarom tijd blijven investeren in product- en dienstenontwikkeling en het daarbij behorende verandermanagement. Met altijd de focus op kwaliteit.''

Aan het SRA- Benchmarkonderzoek 2016 hebben 100 SRA-kantoren meegedaan. De groepscijfers zijn samengesteld uit de kantoren die voor 2016 én voor 2015 gegevens hebben aangeleverd. Dit om het beeld zo consistent mogelijk te houden.

Seminar SRA-Benchmarkonderzoek: 11 oktober

Op woensdag 11 oktober 2017 organiseren wij van 13.30 uur tot 16.30 uur een seminar in Vianen over het accountantskantoor nu en de toekomst. Centraal staan de resultaten van het SRA-Kantoren benchmarkonderzoek en de ontwikkelingen in de accountancybranche.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren