Thuis in uw branche

Branche in Zicht lanceert eerste adviesproducten voor SRA-kantoren

Bouwondernemers in de schijnwerpers

  • Publicatiedatum: 26-11-2013

Kennisplatform Branche in Zicht (BiZ) levert vandaag de adviesproducten van de eerste speerbranche op. SRA-kantoren die werken met Branche in Zicht kunnen ondernemers in de bouwbranche gaan adviseren op basis van ondernemingsspecifieke benchmarkrapporten, trendwijzers en brancherapportages.

Naast dit adviespakket kunnen SRA-kantoren met een gratis scan bouwondernemers inzicht laten krijgen in hun financiële- en concurrentiepositie ten opzichte van collega-ondernemers. Uniek aspect van de scan is dat het persoonlijke branche- en adviesrapport dat elke bouwondernemer na invulling van de scan ontvangt, ook inzicht geeft in de toekomstverwachtingen van de branche. Alle adviestools zijn samengesteld op basis van de unieke SRA-benchmarkdatabase met actuele en betrouwbare cijfers, aangevuld met kennis en ervaring van branche- en expertpanels.

Sector in verval?

SRA heeft bewust gekozen om eerst het adviespakket voor speerbranche Bouw te ontwikkelen. Er is immers geen sector die het zo zwaar te verduren heeft. De hele keten, van ontwikkelaars tot renovatiebedrijven kampt met vraaguitval, teruglopende investeringen en financieringsproblemen. Daarnaast heeft de woningmarkt, een aanjager van bouwactiviteit, ook last van het lage consumentenvertrouwen. Op de kantorenmarkt is nog steeds sprake van een behoorlijke leegstand en vanwege bezuinigingen geven sectoren als Onderwijs en Gezondheidszorg minder uit.


Nieuwe werkelijkheid

Toch liggen er volgens de experts voldoende kansen, die opgetekend zijn in de branchespecifieke adviesproducten voor de Bouw. Die kansen liggen in de demografische ontwikkeling, overheidswensen ten aanzien van duurzaamheid, mogelijkheden van (publiek-private) samenwerking in de sector en met partijen daarbuiten en andere groeikansen. Om die kansen te benutten, moeten  bouwondernemers wel hun strategie aanpassen aan de veranderende vraag die om andere concepten vraagt en consequenties heeft voor productkant, bedrijfsvoering en de rollen in de bouwketen. Volgens de experts zijn de winnaars van morgen dan ook de bouwondernemers die zich daaraan gemakkelijk kunnen aanpassen en de klant kennen.


Toegevoegde waarde

Alhoewel ondernemers wellicht niet rechtstreeks om advies vragen, verwachten zij van hun adviseurs wel proactiviteit en toegevoegde waarde. Van de bouwondernemers zegt 67% dat zijn adviseur/ accountant op zoveel mogelijk gebieden moet kunnen adviseren en 81% van de bouwondernemers wil strategisch advies voor de lange termijn. 37% wil regelmatig een financiële rapportage ontvangen. (Onderzoek Klantbehoefte SRA/ Universiteit Leiden, april 2013). Met kennisplatform Branche in Zicht kunnen SRA-kantoren hun klanten in het mkb die toegevoegde waarde bieden.


Branche in Zicht

Kennis- en benchmarkplatform Branche in Zicht wordt vormgegeven door betrouwbare en actuele cijfers, kennis en ervaring vanuit de 370 SRA-kantoren, die meer dan 50% van de Nederlandse mkb-ondernemers adviseren. Naast de Bouw zijn de Horeca, Transport, Logistiek, Retail, Automotive, Medische Zorg en Binnenvaart andere speerbranches. Voor deze branches zijn of komen binnenkort adviespakketten beschikbaar. In 2014 worden nieuwe scans ontwikkeld voor andere speerbranches binnen Branche in Zicht: horeca, retail, transport en de medische sector. De ontwikkeling van deze scans komt zoveel mogelijk tot stand in samenwerking met de desbetreffende brancheorganisaties.


Extra informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren