Thuis in uw branche

Cultuurverandering accountancy start met scan SRA

  • Publicatiedatum: 7-4-2016

SRA biedt vanaf heden de SRA-Cultuurscan aan. Deze scan brengt de actuele organisatiecultuur in beeld, specifiek voor mkb-kantoren. Hiermee komt SRA haar leden tegemoet bij een van de 53 maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' van de Nederlandse Beroepsgroep van Accountants. Daarin is opgenomen dat alle accountantskantoren met AFM-vergunning voor 1 oktober 2016 hun bedrijfscultuur in kaart moeten brengen. Tevens dient er voor het einde van het jaar een concreet plan te liggen voor de aanpak van mogelijke aandachtspunten. Ook daar biedt SRA haar expertise bij aan.

Totaalpakket voor mkb-kantoren

De Cultuurscan omvat een compleet pakket dat start met een digitale anonieme vragenlijst die wordt voorgelegd aan alle medewerkers, van telefoniste tot registeraccountant. Zo wordt een realistisch beeld neergezet van de bestaande bedrijfscultuur. Theo Reuters, hoofd HRM SRA: “Het kan bijzonder lastig zijn een bestaande cultuur te veranderen. Alleen door de gehele organisatie te betrekken in dit proces, bereik je het gewenste resultaat.” Een speciaal begeleidingsteam bespreekt aan de hand van een rapport vervolgens de resultaten. Daarnaast adviseert en begeleidt het team deelnemende leden bij de ontwikkeling en implementatie van mogelijkheden om eventuele pijnpunten aan te pakken. Indien gewenst kan de Cultuurscan op deelgebied (Assurance) worden uitgevoerd.

Periodieke monitoring

Het optimaliseren van de organisatiecultuur maakt onderdeel uit van een totaal kwaliteitsverbeterplan van de accountancybranche. Met dit plan moet het vertrouwen in het functioneren van de accountant worden hersteld en behouden blijven. Een speciale werkgroep, met vertegenwoordigers uit onder meer NBA en SRA, heeft een concrete vertaalslag gemaakt voor de niet-OOB-accountantskantoren. De maatregelen uit dit plan worden de komende jaren stap voor stap uitgerold. Om vinger aan de pols te houden moeten accountantskantoren hun organisatiecultuur periodiek blijven monitoren.

Meer informatie / contact

Op onze webpagina over de SRA-Cultuurscan gaan we dieper in op onder meer de aanpak, begeleiding en het tijdspad. Wenst u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Judith van der Hulst, Wilma Hosang of Theo Reuters: 030 - 656 60 60. Of stuur een e-mail naar: cultuurscan@sra.nl

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren