Thuis in uw branche

DigiNotar & SRA en softwareleveranciers zien nauwelijks problemen in berichtenverkeer

  • Publicatiedatum: 9-9-2011

SRA heeft met tien vooraanstaande softwareleveranciers overlegd over de vraag hoe de huidige situatie is met betrekking tot het berichtenverkeer in het BAPI- en SBR-kanaal en welke verwachtingen zij hebben voor de komende week.

SRA heeft in een conference call met tien vooraanstaande softwareleveranciers overlegd over de vraag hoe de huidige situatie is met betrekking tot het berichtenverkeer in het BAPI- en SBR-kanaal en welke verwachtingen de leveranciers hebben voor de komende week.

Er is gesproken met (in alfabetische volgorde): CreAim, Elsevier (Reed Business), Exact Software, Innolan, Loket.nl, PinkWeb, Quadrant, SDU, Twinfield en Unit 4. Door alle leveranciers werd bevestigd dat, voor zover er al problemen zijn geweest, deze qua omvang en duur beperkt zijn geweest en dat de communicatiekanalen op dit moment goed functioneren. Wel is er door een enkele leverancier een lichte afname van het aantal aangeboden aangiften vastgesteld, maar de verwachting is dat dit slechts een tijdelijk verschijnsel is.

Ook voor de komende week worden er geen problemen verwacht, zelfs niet in het licht van de update die dan (opnieuw) door Microsoft zal worden gedistribueerd. Desalniettemin handhaaft SRA vooralsnog haar advies om deze update niet te installeren. De geruststellende berichtgeving van de tien softwareleveranciers is een bevestiging van signalen die SRA eerder deze week opving via andere organisaties, zoals Afas Software, de Belastingdienst en Logius.

Nu het goede functioneren van de verschillende communicatiekanalen op de korte termijn gewaarborgd lijkt, richt de focus zich langzamerhand op het vervangen van de vele in omloop zijnde DigiNotar-certificaten. Voor het BAPI-kanaal is vervanging overigens nu nog niet mogelijk, omdat er nog geen alternatief certificaat beschikbaar is. De softwareleveranciers zijn in afwachting van de besluitvorming dienaangaande en spreken de hoop uit dat het vervangingsproces zo efficiënt en evenredig mogelijk zal verlopen, met minimale negatieve effecten voor hun eigen software en het gebruik ervan door hun klanten. Er is met alle getroffen maatregelen in ieder geval voldoende ruimte gecreëerd voor iedereen om het vervangingsproces tijdig te doorlopen.

Uiteraard blijven alle organisaties (softwareleveranciers én SRA) de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen zij belangwekkend nieuws via de eigen communicatiekanalen blijven verspreiden.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren