Thuis in uw branche

Is beleving het nieuwe toverwoord in de detailhandel?

Trendwijzer Retail: Evenwicht zoeken tussen korte- en langetermijnstrategie

  • Publicatiedatum: 20-3-2014

Naast verminderd consumentenvertrouwen, teruglopende omzetten, een toenemend aantal faillissementen en leegstand van winkelpanden, speelt de veranderende consumentenbehoefte de detailhandel parten. Maar daar liggen gelijkertijd grote kansen voor de branche. Is beleving de nieuwe trend in de Retail? Een duidelijke winkel met een strakke focus op doelgroepen, lijkt een must.

Trendwijzer RetailVandaag verschijnt de Trendwijzer Retail, gebaseerd op datacijfers van Branche in Zicht en input van branche-experts. De Trendwijzer is, samen met de factsheet en de brancherapportage Retail, een prima tool om ondernemers in de Retail toegevoegde waarde te bieden. De benchmark bepaalt waar retailers (food, non-food, online) ten opzichte van hun collega-retailer staan en geeft handvatten om verbetering in die positie aan te brengen. Daarnaast brengt de Trendwijzer op basis van de cijfers kansen en bedreigingen en de laatste trends en ontwikkelingen in kaart waarmee retailers hun voordeel kunnen doen.


Onderscheidend vermogen

De detailhandel is als geen andere sector afhankelijk van consumentengedrag. In weerwil van
demografische ontwikkelingen als vergrijzing en de groei van één- en tweepersoonshuishoudens, omarmen consumenten massaal en snel nieuwe technologieën. Hierdoor veranderen consumentengedrag en de hele retailmarkt ingrijpend. Dat vraagt om innovatie- en aanpassingsvermogen van ondernemers. De opkomst van het online kanaal wordt echter vaak op één manier bestreden: door de prijs te drukken. Maar de prijs is in de detailhandel nu juist niet het aangewezen wapen; het onderscheidend vermogen van de detaillist wordt steeds belangrijker.


Focus op doelgroep

Retailers houden te veel vast aan oude patronen. Koopkracht verhuist mee naar een oudere doelgroep terwijl de detailhandel in Nederland zich met name richt op een relatief jong publiek en jong imago. De tijd dat winkelpersoneel een informatievoorsprong had op de consument is voorbij. Goed personeel vertegenwoordigt strategische waarde: Waar grenzen tussen online en offline vervagen maakt goed personeel het verschil, ook als het gaat om operational excellence. Consumenten verwachten tegenwoordig ook een aanpak via verschillende kanalen (multi- of omnichannel). Kortom, in de Retail is een collectief adaptief vermogen nodig. Ondernemers moeten zich meer richten op de behoefte van de hedendaagse consument: advies, sfeer en beleving. 


Denken in concepten

Naast het inzetten van nieuwe technologieën en andere vormen van (logistieke) samenwerking, biedt de focus op ‘winkelen’ in plaats van ‘kopen’ kansen voor de retailers. Het aanbieden van beleving en vermaak –denken in concepten- biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor nieuwe, recreatieve winkelgebieden zoals bij het onlangs geopende station Rotterdam of in luchthavens. Ook kan nog flink gesleuteld worden aan operational excellence door de keten te optimaliseren of klantgedrag te analyseren. Op korte termijn kan een retailer overleven door kosten onder controle te houden; Voor de lange termijn moet hij op zoek naar een infrastructuur die toelaat de kansen van digitale mogelijkheden te grijpen en zorgt voor een structurele aanpassing van de waardeketen.


Waar beginnen?

Om slim in te spelen op kansen in de markt, is het van belang dat retailers hun onderneming goed positioneren en weten waar zij staan ten opzichte van de concurrent. Via een benchmark kunnen ondernemers bijvoorbeeld brutowinstmarges of personeelskosten vergelijken; ten opzichte van de hele branche en ten opzichte van een concurrent. Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf en unieke brancherapportages, gebaseerd op de meest actuele, betrouwbare cijfers en trends kunnen ondernemers terecht bij een van de 370 SRA-kantoren. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De cijfers uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de Retailbranche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.


Meer informatie

  • Meer informatie over Branche in Zicht is te vinden op www.sra.nl/biz
  • Naar de Trendwijzer Retail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren