Thuis in uw branche

Kwaliteitsimpuls met meer maatwerk dringend nodig

Reactie SRA op AFM-themaonderzoek NBA-kantoren

  • Publicatiedatum: 11-7-2013

Op basis van het AFM-onderzoek naar de kwaliteit van de wettelijke controles bij mkb-ondernemingen en niet-beursgenoteerde grotere ondernemingen (niet-OOB-segment), spreekt SRA met de toezichthouder haar zorg uit over de geconstateerde gebreken in de werkzaamheden én de kwaliteit van de externe accountant bij 79% van de onderzochte NBA-kantoren, niet-zijnde SRA-kantoren. De AFM voert na onderzoek bij de Big 4, overige OOB-kantoren en de zojuist onderzochte NBA-kantoren op dit moment themaonderzoek uit bij de SRA-kantoren waarvan naar verwachting in november 2013 verslag wordt gedaan.

De AFM heeft 50 van de 63 beoordeelde wettelijke controles uitgevoerd bij 30 NBA-kantoren met een niet-OOB-vergunning aangemerkt als ‘onvoldoende’. Verder concludeert de AFM dat de financiële verslaggeving in 58 van de 78 beoordeelde jaarrekeningen van onvoldoende kwaliteit is. De werkzaamheden van de individuele titelhouders bij de NBA-kantoren zijn sinds de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in 2008 niet getoetst.


Geen aspirine

Op grond van de geconstateerde bevindingen van de AFM, verwacht SRA van de NBA een gerichter plan van aanpak dan nu voorligt: geen aspirine voor de gehele beroepsgroep maar een kwaliteitsimpuls met meer maatwerk voor die titelhouders die niet kunnen voldoen aan de kwaliteit die van hen verwacht wordt. Een andere uitdaging voor de NBA is het doorpakken met de doorlopende review van haar leden, waarvoor SRA ondersteuning heeft aangeboden.


Complementair bijdragen

Vanuit onze kwaliteitsgedachte en maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet SRA het als een belangrijke taak om complementair aan de AFM bij te dragen aan continue verbetering en borging van de kwaliteit van de wettelijke controles in het niet-OOB-segment, en daarmee van de individuele titelhouders werkzaam bij de SRA-kantoren.


Kwaliteit processen

Sinds 1996 voert SRA vrijwillige, onafhankelijke, periodieke en bindende kwaliteitsreviews uit onder haar leden. Vanaf 2008 voeren we op basis van het convenant met de AFM toetsingen uit, op basis van systeemonderzoek bij de SRA-kantoren. Hierdoor hebben wij goed zicht op de kwaliteit van de kantoorprocessen van de SRA-leden. Met het gerichte dossier/themaonderzoek dat de AFM dit jaar uitvoert, wordt nu ook de vaktechnische kwaliteit van de individuele titelhouder (externe accountant) in beeld gebracht.


Proces en persoon borgen

Op basis van de uitkomsten van het AFM-themaonderzoek bij de NBA-kantoren overweegt SRA nu om haar reviewsysteem op onderdelen aan te passen, met name door het onderscheid tussen de kwaliteit van de organisatie (monitoring processen/systemen) en de vaktechnische kwaliteit van de individuele titelhouder (via dossieronderzoek) te separeren. Met dit integrale beeld over de kwaliteit van proces en titelhouder denkt SRA nog meer maatwerk te kunnen bieden om de kwaliteit van de wettelijke controle ook in het mkb-segment te waarborgen.


Geen oligopolie

SRA is in dat kader verheugd dat de AFM geconstateerd heeft dat het vooral de (vaktechnische) kwaliteit van de persoon die de functie van externe accountant vervult, bepalend is voor de kwaliteit van de wettelijke controle. De omvang van de klantenportefeuille van de individuele accountant of van het accountantskantoor, en de grootte van de controlecliënten zijn niet gerelateerd aan de kwaliteit van de wettelijke controles. Deze constatering sterkt SRA in haar standpunt dat de markt van de wettelijke controle in het niet-OOB-segment toegankelijk moet blijven voor alle kantoren, hoe groot of klein ook, die bewezen kwaliteit leveren.


Downloads

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren