Thuis in uw branche

Marianne van der Zijde treedt toe tot SRA Bureau Vaktechniek

Met diverse trajecten een kwaliteitsslag maken in het controledomein

  • Publicatiedatum: 14-10-2015

Accountantsorganisatie SRA werkt op diverse manieren hard aan het verbeteren van de kwaliteit in het controledomein. De netwerkorganisatie startte met een verplichte kwaliteitsnulmeting inclusief opvolgingsprogramma onder haar leden met een niet-OOB-vergunning onder de noemer Samen Beter. Sinds 1 oktober 2015 is Marianne van der Zijde, voormalig Hoofd Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaglegging bij de AFM, verbonden aan het Vaktechnisch Bureau van SRA. Zij gaat als parttime adviseur aan de slag om de SRA-producten en diensten ter ondersteuning van de auditpraktijk verder te optimaliseren.

Marianne van der ZijdeDe focus op de kwaliteit in het controledomein moet omhoog. Daarvan is de accountancysector wel doordrongen. Vandaar dat ook SRA verscheidene acties heeft ondernomen om de kwaliteit in het controledomein bij SRA-kantoren te verbeteren en hen daarbij verder te ondersteunen. Na de rapportage van de AFM over de SRA-kantoren besloot het SRA-bestuur begin 2014 tot een verplicht programma waarbij in één jaar alle niet-OOB-vergunninghouders onder haar leden (bijna 200 kantoren) getoetst zouden worden. Het SRA-bestuur wilde niet de reguliere reviewcyclus van zes jaar afwachten en de kwaliteit direct volgens AFM-methodiek meten.

Kwaliteit in markt

Naast de lessen die getrokken zijn uit de diverse themaonderzoeken van de AFM, het programma Samen Beter, en het mede vormgeven van de doorvertaling van de maatregelen uit het rapport In het Publiek Belang naar het specifieke niet-OOB-segment, vindt het SRA-bestuur het belangrijk om bij de optimalisering van kwaliteit gebruik te maken van de kwaliteit die in de markt aanwezig is. Met die kennis en knowhow kan SRA inzetten op verdere borging van de kwaliteit  van de accountantscontrole in brede en juist ook praktische zin.

Continue monitoring

Inmiddels werpen de diverse acties vanuit SRA ook vruchten af. De resultaten van de kwaliteitsnulmeting onder alle SRA-leden met een niet-OOB-vergunning (bijna 200 kantoren), laten ten aanzien van de AFM-themaonderzoek van 2013 een beter en daarmee hoopvol beeld zien. Het beeld laat zien dat kantoren bewuster met dossiervorming bezig zijn en positiever scoren ten aanzien van kwaliteit. De kantoren die nog niet zo ver zijn, doorlopen een verplicht opvolgings/ verbetertraject dat continu gemonitord wordt; hetzij via het speciale Samen Beter-team, hetzij via de reguliere review vanuit de Reviewcommissie.  Bureau Vaktechniek en het zogenaamde Praktijk Advies team geven SRA-kantoren in deze trajecten de praktische guidance, begeleiding en ondersteuning om aan de gewenste kwaliteit in het controledomein te kunnen voldoen. Met Marianne van der Zijde krijgen Bureau Vaktechniek en de SRA-leden een waardevolle aanvulling daarop.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren