Thuis in uw branche

Met omzetdaling van -1,1% slecht jaar voor de Automotive

Cijfers Branches in Zicht geven eerste echte beeld over 2014

  • Publicatiedatum: 15-5-2015

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4% terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32% opliep in vergelijking met 2013. Bedrijven in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en de noordelijke provincies deden het wat omzet betreft beter dan de rest van Nederland. Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

logo_BiZ2015_SmallDe significante verbetering van omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2014 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau kunnen cijfers worden vergeleken, waardoor meer data beschikbaar is dan die waarover bijvoorbeeld banken, het CBS of de kamer van Koophandel kunnen beschikken. Het beeld over 2014 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'foto' die een reëel inzicht in ondernemingen, branches, verschillende regio's en het hele mkb van Nederland geeft. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Trendbreuk

Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheersmaatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele mkb. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk. De cijfers laten zien dat 57% van de ondernemingen in staat is geweest om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66% van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschillen te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar automotive, detailhandel en bouw blijven relatief gezien achter.

Automotive

Voor de autosector was 2014 een slecht jaar. Waar andere sectoren uit het dal krabbelen lieten merkdealers en universele garagebedrijven een gemiddelde daling van de netto-omzet (-1,1%) zien. Wel sneden ondernemers sterk in de schulden: zowel de langlopende (-9,5%) als de kortlopende (-3,2%) schulden namen af door de introductie van beheersmaatregelen. Hierdoor blijf er aan het einde van de streep (resultaat voor belastingen) nog een flinke gemiddelde plus in de winstontwikkeling (+51,7%) over.

Andere markt

De sector heeft te maken met structureel andere marktomstandigheden. Nieuwe auto's zitten technisch beter in elkaar, waardoor er over het algemeen minder onderhoud nodig is. Dit gaat ten koste van de 'after sales', een substantiële inkomstenbron voor merkdealers en universele autobedrijven. Daarnaast neemt het autobezit af, kopen mensen vaker kleinere auto's, daalt het aantal gereden kilometers en zijn er nieuwe spelers op de markt. Al deze ontwikkelingen drukken zwaar op de sector.

Weinig tot geen groei

Meer dan de helft (55,9%) van de autobedrijven zag de omzet in 2014 dalen. In de andere gevallen ging het over het algemeen om een gelijkblijvende omzet of een bescheiden groei. Opvallend waren verder de grote verschillen in de winstontwikkeling. Bijna de helft (45,6%) van de bedrijven behaalde een winststijging van maar liefst 50% of meer, terwijl bijna één op de vijf autobedrijven (19,1%) juist een winstdaling van ten minste 50% voor de kiezen kreeg.

Perspectieven

Na moeizame jaren lijken de perspectieven voor de autoverkopen iets te verbeteren: in 2015 zullen er naar verwachting weer meer auto’s worden verkocht. De aanscherping van de fiscale bijtelling in 2016 speelt hier echter een grote rol, omdat deze ervoor zorgt dat mensen de aanschaf van een nieuwe auto naar voren halen. Uit de Automotivescan blijkt dat optimisme ook: Automotive-ondernemers verwachten in 2015 een omzettoename van 6% en een winsttoename van 5,7%. Feit blijft dat de markt en het verdienmodel voor vooral merkdealers, maar ook universele bedrijven, onder druk blijven staan. Zij zullen daarom nieuwe initiatieven moeten ontplooien, zoals andere samenwerkingsvormen, merkspecialisme en inzetten op (meer) import of export van jonge auto’s.

logo-SRA-BiZBranche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Bekijk het rapport


Meer informatie

Branches in Zicht: www.sra.nl/biz2015
SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren