Thuis in uw branche

SRA-BiZ rapport 2017 in Zicht: Mkb rekent op sprong voorwaarts in 2017

Gezonde financiële situatie basis voor investeringen en verwachte omzet- en winststijging

  • Publicatiedatum: 13-12-2016

Ondernemers gaan voor 2017 gemiddeld uit van een omzetgroei van 7,2% en een winststijging van 6,4%. Aan deze verwachtingen ligt een aantal positieve trends ten grondslag. In 2015 is de kredietwaardigheid van het mkb verbeterd naar 75,7% en per saldo hebben ondernemers meer geïnvesteerd. Het mkb ziet voor het komende jaar vooral mogelijkheden in efficiënter werken. Dit hangt samen met de belangrijkste bedreiging: een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Kredietwaardigheid en investeringen nemen toe

De kredietwaardigheid in het mkb is verbeterd van 69,4% in 2014 naar 75,7% vorig jaar. Dit houdt in dat ruim driekwart van de ondernemers in staat was om aan alle verplichtingen te voldoen en dus kredietwaardig was voor de banken. Alle branches lieten een verbetering zien. De industrie (van 67,6% naar 76,4%) en de automotive (van 61,8% naar 73,6%) toonden de grootste sprong voorwaarts. Absoluut gezien steekt de medische zorg er bovenuit met een kredietwaardigheid van 87,2%.

Tevens is het investeringssaldo in het mkb met 34% verbeterd. Vooral ondernemers in de bouw, de detailhandel en de horeca hebben vorig jaar relatief veel geïnvesteerd in vergelijking met het jaar ervoor. In 2017 zullen de investeringen voor het mkb als geheel naar schatting met 3,2% toenemen. Vooral grote bedrijven met meer dan 100 werknemers verwachten meer te investeren: +14,5%. Op brancheniveau voeren de detailhandel (6,9%), de automotive (6,4%) en de horeca (4,8%) de lijst aan.

Meer omzet en winst in 2017

De verbeterde financiële huishouding in het mkb vertaalt zich in positieve verwachtingen voor het komende jaar. Ondernemers gaan gemiddeld uit van een verdere groei van de omzet (+7,2%) en de winst (+6,4%) in 2017. De detailhandel rekent op de sterkste groei, gevolgd door de horeca en de bouw. De verwachtingen voor de industrie zijn gematigder, maar niettemin positief. Opvallend is dat de winstgroei bij bedrijven met meer dan 100 werkzame personen met 9,4% sterk achterblijft bij de voorziene omzetgroei (bijna 21%). Een verklaring hiervoor kan zijn dat zij relatief sterk willen gaan investeren.

Inzetten op efficiënter werken

Ondernemers zien voor het komende jaar vooral mogelijkheden in efficiënter werken. Bijna de helft van de respondenten noemt dit als een belangrijke kans. Verder verwachten ondernemers veel van vooral de economische en marktontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen zijn met name voor de automotive van belang.

Dreigend tekort aan personeel

Tegelijkertijd zien ondernemers enkele beren op de weg. Een tekort aan gekwalificeerd personeel springt er bovenuit. Vooral middelgrote bedrijven (26 tot 50 medewerkers) zien dit als een sterke bedreiging voor 2017. Op brancheniveau valt op dat ruim 60% van de bedrijven in de automotive personele problemen voorziet. Ook overheidsmaatregelen worden vaak als bedreiging genoemd, vooral in de medische zorg en de detailhandel.

Over het rapport

Rapport 2017 in ZichtHet SRA-BiZ-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse uit de SRA-Benchmarkdatabase van 120.000 jaarrekeningen en op een recent onderzoek onder 757 ondernemers, de Mkb-branchescan.

Voor de branches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, juridische dienstverlening medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2017: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in de branches en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren