Thuis in uw branche

Netto-omzet stijgt, opvallende daling van kortlopende schulden Zorgsector

Cijfers Branches in Zicht geven eerste echte beeld over 2014

  • Publicatiedatum: 15-5-2015

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4% terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32% opliep in vergelijking met 2013. Bedrijven in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en de noordelijke provincies deden het wat omzet betreft beter dan de rest van Nederland. Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

logo_BiZ2015_SmallDe significante verbetering van omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2014 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau kunnen cijfers worden vergeleken, waardoor meer data beschikbaar is dan die waarover bijvoorbeeld banken, het CBS of de kamer van Koophandel kunnen beschikken. Het beeld over 2014 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'foto' die een reëel inzicht in ondernemingen, branches, verschillende regio's en het hele mkb van Nederland geeft. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Trendbreuk

Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheersmaatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele mkb. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk. De cijfers laten zien dat 57% van de ondernemingen in staat is geweest om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66% van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschillen te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar automotive, detailhandel en bouw blijven relatief gezien achter.

Zorg

De gezondheidszorg is een van de grootste sectoren van Nederland, levert een substantiële bijdrage aan het BBP en is belangrijk voor de werkgelegenheid. De sector laat al jaren een omzetstijging zien. Vorig jaar was daarop geen uitzondering, maar de winstontwikkeling bleef achter bij de rest van het mkb.

Werkgelegenheid

In Nederland geven we relatief veel geld uit aan de gezondheidszorg: in totaal ongeveer 12% van het bruto binnenlands product (versus gemiddeld circa 9,5% in de westerse OESO-landen). Daarmee heeft de branche een belangrijke invloed op de economie. Dat geldt ook voor de werkgelegenheid. Als gevolg van bezuinigingen stond het aantal banen in de sector onder druk, maar na dit jaar zal de werkgelegenheid naar verwachting weer aantrekken. In 2014 namen de personeelskosten met 1,2% af. Ter vergelijking: in het mkb als geheel [1] stegen deze met gemiddeld 2,4%.

Positieve cijfers

De netto-omzet trok in 2014 met gemiddeld 6,3% aan. Daarmee presteerde de sector beter dan het Nederlandse bedrijfsleven als geheel (+4%). De brutomarge nam gemiddeld met 6,1% toe. De totale bedrijfskosten namen iets af (0,5%), met name doordat de personeelskosten (73% van de totale bedrijfskosten) af zijn genomen (-1,2%). De kortlopende schulden werden gemiddeld verlaagd met 15,2%. De winstgroei bleef in de zorg achter bij het gemiddelde: +27% versus +32%.

Daling kortlopende schulden

Bijna 65% van de zorgondernemingen zag de omzet in 2014 gelijk blijven of toenemen. Voor wat betreft de winstontwikkeling was dit percentage nog iets hoger: ruim 66%. Het ging in beide gevallen over het algemeen om relatief kleine mutaties. Opvallend was verder de daling van de kortlopende schulden (-15,2%). Dit was de sterkste daling van alle sectoren en veel groter dan het gemiddelde in het mkb (-1,1%). Daarbij steeg het eigen vermogen met 9,6%, versus een gemiddelde stijging van 7,2% in het mkb.

Perspectieven

De medische zorg zal in omvang blijven groeien, vooral vanwege de toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing, bevolkingsgroei en technologische vooruitgang. Daarnaast zijn in Nederland de eigen betalingen relatief laag. Deze factoren samen leveren een gecompliceerd vraagstuk op: hoe houden we de gezondheidszorg op termijn betaalbaar en voor iedereen toegankelijk?
Zonder beleidsaanpassingen zal volgens het Centraal Plan Bureau in 2040 een modaal gezin 31 tot 47% van een gemiddeld gezinsbudget aan zorg besteden. Dit schreeuwt om verandering, zoals een grotere eigen bijdrage, een herverdeling van zorgtaken, een betere benutting van (medische) technologieën en samenwerking en ondernemerschap.

logo-SRA-BiZBranche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Bekijk het rapport


Meer informatie

Branches in Zicht: www.sra.nl/biz2015
SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl

[1] Op basis van de zeven belangrijkste sectoren (Industrie, Bouw, Automotive, Detailhandel, Logistiek, Horeca, Zorg)

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren