Thuis in uw branche

Omzetstijging (8,3%) maar dalende current ratio voor Logistiek

Cijfers Branches in Zicht geven eerste echte beeld over 2014

  • Publicatiedatum: 15-5-2015

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4% terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32% opliep in vergelijking met 2013. Bedrijven in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en de noordelijke provincies deden het wat omzet betreft beter dan de rest van Nederland. Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

logo_BiZ2015_SmallDe significante verbetering van omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2014 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau kunnen cijfers worden vergeleken, waardoor meer data beschikbaar is dan die waarover bijvoorbeeld banken, het CBS of de kamer van Koophandel kunnen beschikken. Het beeld over 2014 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'foto' die een reëel inzicht in ondernemingen, branches, verschillende regio's en het hele mkb van Nederland geeft. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Trendbreuk

Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheersmaatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele mkb. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk. De cijfers laten zien dat 57% van de ondernemingen in staat is geweest om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66% van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschillen te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar Automotive, detailhandel en bouw blijven relatief gezien achter.

Logistiek

Nederland is een transportland bij uitstek, maar door de dalingen van de in- en uitvoer heeft de logistieke sector het sinds de crisis van 2008 moeilijk gehad. De sector is echter op de weg terug. Na een lichte krimp in 2013 liet de sector logistiek in 2014 weer gemiddeld groei zien. De overslag in de Rotterdamse haven was daarbij belangrijk: deze nam in 2014 licht toe en zal in 2015 en 2016 naar verwachting verder aantrekken.

Dalende kosten

Binnen de logistieke sector wisten relatief veel bedrijven de omzet in 2014 gemiddeld gelijk te houden of te laten stijgen: 69,8%. Netto nam de omzet per saldo met 8,3% toe. Wel liep de brutomarge flink terug ten opzichte van een jaar eerder: -6,5% voor de sector als geheel. Opvallend was verder de flinke daling van de bedrijfskosten (gemiddeld -8,9%). Dit kwam vooral door lagere auto- en personeelskosten.

Financiële positie

De financiële positie van bedrijven toonde geen verbetering ten opzichte van 2013. Alhoewel het eigen vermogen gemiddeld steeg met (slechts) 1%, daalde de current ratio met 3,8%. Opvallend was verder de stijging van de kortlopende schulden met bijna 4%. In vrijwel alle andere sectoren namen deze af (-1,1% voor Nederland als geheel). De groei van het eigen vermogen (+1%) bleef ook achter bij de rest van het mkb (+7,2% voor Nederland). De personeelskosten namen af met 2,0%, terwijl deze in het mkb met gemiddeld ruim 2% stegen.

Perspectieven

In 2015 en 2016 zal de groei van het transportvolume vermoedelijk gelijke tred houden met de groei van de afzet. Wel blijft de concurrentie groot, zodat logistieke bedrijven zich vooral zullen moeten richten op efficiëntie en vernieuwing van de dienstverlening.

logo-SRA-BiZBranche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Bekijk het rapport


Meer informatie

Branches in Zicht: www.sra.nl/biz2015
SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren