Thuis in uw branche

Ondanks omzetdaling toch winststijging voor SRA-kantoren

Uitkomsten SRA-benchmarkonderzoek over 2013

  • Publicatiedatum: 3-10-2014

De accountancymarkt is nog steeds in transitie, dat blijkt wel uit de nieuwste cijfers uit het Benchmarkonderzoek 2013. De gemiddelde omzetten dalen nog, maar kantoren werken veel efficiënter: ondanks dat het aantal fte daalde, steeg de productiviteit met 2,5%. Deze efficiencyslag wordt mede ingegeven door technologische ontwikkelingen. Anders ligt dat met de slag die kantoren moeten maken om hun toegevoegde waarde in de markt steeds te bewijzen.

De deelnemende kantoren aan de benchmark hebben in 2013 ondanks de lichte omzetdaling toch een winststijging gerealiseerd van gemiddeld 7%. Deze realisatie kwam met name tot stand door forse kostenbesparingen vooral op het gebied van personeelskosten, door een gemiddelde prijsstijging van 1% en door de eerder genoemde gestegen productiviteit.

Op zoek naar toegevoegde waarde

De huidige transitiefase vraagt van kantoren om zich naast 'the usual business' continu bewust te zijn van de noodzaak tot nadenken over de toegevoegde waarde. Zit die toegevoegde waarde in de traditionele dienstverlening of juist in nieuwe producten en andere verdienmodellen? Wat wel duidelijk is, is dat de klantvraag verandert. Met name in het mkb zien we dat meer professionele aansturing van (nieuwe) bedrijven noodzakelijk is. Ook is echte vakkennis vereist op relatief nieuwe thema's als benchmarking of financieren. Kantoren, groot en klein, kunnen juist op deze terreinen andere en nieuwe toegevoegde waarden leveren die eenvoudig aansluiten bij de corebusiness.

Noodzaak tot investeren

De positieve resultaatverbetering van de kantoren, een winststijging van gemiddeld 7%, past in de tijdgeest maar was ook zeer noodzakelijk; niet alleen vanwege de continuïteit van de kantoren. De investeringsnoodzaak (in mens, middelen en innovatie) vereist voldoende capaciteit, vlees op de botten. Daarnaast zullen kantoren -gezien de laatste rapportages en verbetervoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep- wederom middelen moeten reserveren voor een nieuwe, benodigde kwaliteitsinjectie. Ook dat is van belang om die betrouwbare partner van mkb-ondernemers te zijn en te blijven. 

Klaar voor concurrentie?

Het SRA-bestuur verwacht mede met het oog op deze ontwikkelingen een verhevigde concurrentiestrijd op zowel de wettelijke controle- als de samenstelmarkt. Andere vormen van het geven van assurance kunnen daarbij uitkomst bieden, evenals de eerder genoemde nieuwe diensten rond benchmarking (Branche in Zicht) of financieren. In ieder geval is noodzakelijk dat ieder SRA-kantoor zijn eigen unieke toegevoegde waarde vindt en uitstraalt. Alle kantoren in de benchmark verwachten in ieder geval voor het komende jaar dat de omzetontwikkeling stabiel blijft, ondanks een verwachte omzettoename van 23% in bedrijfsadvisering.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren