Thuis in uw branche

Overheid moet bijdragen aan financiering financieel toezicht

  • Publicatiedatum: 8-1-2014

SRA is het ten principale oneens met de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage ter (mede)financiering van het financieel toezicht. Dat heeft het SRA-bestuur laten weten aan het Ministerie van Financiën middels een reactie op een internetconsultatie over de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft).

De Wet bekostiging financieel toezicht dient op een aantal punten te worden gewijzigd. Directe aanleiding hiervoor is het voornemen, vastgelegd in het regeerakkoord “Bruggen slaan” van 29 oktober 2012, tot afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) uit te oefenen toezicht op de financiële markten. De kosten voor onder toezicht staande instellingen zullen navenant toenemen. Daarnaast bevat het consultatiedocument nog een aantal andere voorstellen tot wijziging van de Wbft.


Publieke taak

SRA is het ten principale oneens met de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage ter (mede)financiering van het financieel toezicht. De overheid/politieke veld/maatschappelijk verkeer vindt dat zelfregulering niet meer aan de orde van de dag is. Door het toezicht bij een door de overheid ingestelde zelfstandig bestuursorgaan neer te leggen, creëert de overheid zelf een publieke taak voor de toezichthouder (nutsfunctie). De kosten voor die publieke taak kunnen niet zo maar op een bepaalde sector worden afgewenteld. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de kosten voor de politie ook afgewenteld zouden moeten worden op alle gebruikers/overtreders.


Ook eigen verantwoordelijkheid

De borging en verbetering van, en het toezicht op de kwaliteit in de sector accountancy wordt grotendeels al gedragen door de sector vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de sector zelf voelt. Deze kwaliteitsborging is bovendien van dermate groot belang voor het maatschappelijke verkeer (ondernemingen, BV Nederland) én voor de inkomsten van de overheid (belastingenheffing voor de schatkist) zelf, dat SRA het principieel oneens is met de stelling dat de overheid zich kan terugtrekken van de publieke taak die zij volgens SRA in dat kader op zich dient te nemen.


Gelijkheidsbeginsel

In dat kader hecht SRA ook aan het gelijkheidsbeginsel, in die zin dat alle door de overheid ingestelde 'Autoriteiten'/zbo's (zoals bijvoorbeeld de NZa, NMa en het inmiddels door de Eerste Kamer goedgekeurde voorstel te komen tot een Kwaliteitsinstituut voor de zorg) (deels) worden gefinancierd door de desbetreffende verantwoordelijke Ministerie(s).


Download


Meer informatie

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren