SRA.nl maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren
Logo SRA Thuis in uw branche

Praktijkhandreikingen Kwaliteit

Hier treft u alle SRA-praktijkhandreikingen aan op chronologische volgorde op het gebied van Kwaliteit.

 • Praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling

  22-02-2017

  De praktijkhandreiking 'Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling' is bedoeld om accountantspraktijken een handvat te bieden bij het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen op assurance-opdrachten.

 • Praktijkhandreiking 6.2 Afsluiting Controledossiers

  14-02-2017

  De praktijkhandreiking 'Afsluiten controledossiers' richt zich op de afsluiting van controledossiers bij wettelijke controles.

 • Praktijkhandreiking 4.1 Opdrachtaanvaarding

  07-10-2016

  De praktijkhandreiking 'Opdrachtaanvaarding' richt zich op de aanvaarding van opdrachten door een accountantsorganisatie respectievelijk accountantskantoor.

 • Praktijkhandreiking 2.1 Instructie compliance officer

  07-10-2016

  De praktijkhandreiking 'Instructie compliance officer' richt zich op een nadere invulling van hoofdstuk 2 Compliancefunctie van het SRA-Handboek Kwaliteit.

 • Praktijkhandreiking 2.3 Fraude

  07-10-2016

  De praktijkhandreiking 'Fraude' moet waarborgen dat, als bij de uitvoering van de werkzaamheden een aanwijzing voor fraude wordt gesignaleerd of vermoed, wordt gehandeld in overeenstemming met de bepaling van de Wta, Bta en NV COS.

 • Signalering Klokkenluidersregeling

  24-06-2016

  De Wet Huis voor klokkenluiders treedt per 1 juli 2016 in werking. Deze nieuwe signalering is bedoeld om SRA-kantoren nader te informeren over deze wet, die voor zowel SRA-kantoren zelf als voor cliënten van de kantoren van toepassing kan zijn.

 • Signalering Rapport In het publiek belang: het kan echt beter!

  25-04-2016

  Naar aanleiding van het door de Werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties uitgebrachte rapport 'In het publiek belang: het kan echt beter!' is door SRA-Vaktechniek een aantal maatregelen nader uitgewerkt.

 • Praktijkhandreiking Onafhankelijkheid

  01-01-2016

  Per 1 januari 2014 zijn de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in werking getreden. Deze verordeningen vervangen de Verordening gedragscode (VGC) respectievelijk de Nadere voorschriften inzake de onafhankelijkheid (NVO).

 • Praktijkhandreiking Accountantskantoor versus Administratiekantoor

  14-12-2015

  Eén van de ontwikkelingen in de accountancybranche is dat accountantskantoren overwegen om naast het accountantskantoor een administratiekantoor op te richten of het accountantskantoor om te zetten in een administratiekantoor. Dit betreft een strategische beslissing.

 • Praktijkhandreiking 5.1 Permanente educatie

  18-11-2014

  De praktijkhandreiking 'Permanente educatie' heeft tot doelstelling te waarborgen dat iedere accountant binnen een accountantsorganisatie of accountantskantoor voldoet aan de voorschriften zoals deze gelden in het kader van Permanente Educatie (PE).

 • Praktijkhandreiking 7.1 Schendingen

  18-11-2014

  In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) is geregeld wanneer sprake is van schendingen en op welke wijze een accountantsorganisatie hiermee om moet gaan.

 • Praktijkhandreiking 4.2 Verzoek inlichtingen

  18-11-2014

  De aanleiding voor het schrijven van de praktijkhandreiking 'Verzoek inlichtingen' is de soms heersende onduidelijkheid over het zogeheten collegiaal overleg.

 • Praktijkhandreiking 2.4 Melding aan de AFM

  18-11-2014

  In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) is geregeld in welke situaties een accountantsorganisatie aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dan wel andere instanties melding moet maken van wijzigingen dan wel ontwikkelingen binnen de accountantsorganisatie of bij wettelijke controleopdrachten van de accountantsorganisatie.

 • Praktijkhandreiking 4.3 Beëindiging opdracht

  18-11-2014

  Deze praktijkhandreiking richt zich op de beëindiging van opdrachten door een accountantsorganisatie respectievelijk accountantskantoor.

 • Praktijkhandreiking Wet Toezicht Trustkantoren

  24-04-2014

  De SRA-Praktijkhandreiking Wet toezicht trustkantoren gaat in op de risico’s in de SRA-praktijk bij het uitvoeren van zogenaamde trustwerkzaamheden.

 • Praktijkhandreiking 1.1 Strategie en beleid

  01-04-2013

  Voor welke cliënten kiest uw accountantsorganisatie en welke vormen van dienstverlening wilt u uw cliënt bieden? Deze en andere strategische uitgangspunten zijn bepalend voor de verdere invulling en borging van het algehele kwaliteitsbeleid in uw organisatie.

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag? Wij trachten uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Stel uw vraag