Thuis in uw branche

Dossier Informatiebeveiliging en privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt op 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uit onderzoek blijkt dat SRA-leden dit thema de hoogste prioriteit geven. Tijd voor actie!

De regels voor informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens zijn niet nieuw, denk aan de plicht om datalekken te melden, maar worden aangescherpt.

Wat zijn de risico's voor de bedrijfsvoering?

  • Operationele schade: ransomware heeft tientallen bedrijven platgelegd met miljoenenschades tot gevolg.
  • Financiële schade: naast boetes vanuit de AVG die kunnen oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet per overtreding kan sprake zijn van aansprakelijkheidsstellingen door klanten.
  • Imagoschade: 'naming & shaming' door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de aandacht van de media voor dit onderwerp, zeker bij bijzondere persoonsgegevens.

Dossier Informatiebeveiliging privacyAan de slag: Stappenplan!

Belangrijk is dat u weet welke stappen u minimaal moet nemen, richting uw leveranciers (verwerkers), uw klanten en binnen uw organisatie. Informatiebeveiliging en privacy zijn strategische onderwerpen die de hele organisatie aangaan, niet alleen de IT-afdeling.


Artikel in ledenmagazine SRAadviseur


Whitepaper en modellen bewerkersovereenkomsten

De SRA-Whitepaper Meldplicht datalekken en de modellen bewerkersovereenkomsten zijn alleen toegankelijk voor SRA-leden.


Bijeenkomsten en cursussen

De Privacy Officer in het accountantskantoor

Vanaf mei 2018 moet u aantoonbaar voldoen aan verscherpte (Europese) Privacywetgeving. Hoe geeft u de nieuwe functie van Privacy Officer in uw kantoor handen en voeten?

Privacy Officer op afstand

(op uw kantoor op een nader te bepalen datum)

Wij vervullen voor u de rol als privacy officer op afstand en bekijken hoe de privacy in uw praktijk wordt gewaarborgd.

IT-Privacykring

Hoe beveilig ik informatie en bescherm ik persoonsgegevens?

Informatiebeveiliging en cybercrime in de controlepraktijk

U en uw klanten zijn steeds meer afhankelijk van IT. Maar is de beveiliging wel op orde? Als extern accountant hebt u een wettelijk plicht dit te onderzoeken en hierover te rapporteren!

E-learning Privacy en datalekken in het accountantskantoor

Als accountantskantoor verwerkt u veel persoonsgegevens. Hoe houdt u meldplicht datalekken in het vizier? En hoe past u de AVG straks in de praktijk toe?

Nieuwe Privacywetgeving en de accountant

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in mei 2018 in werking. Zorg dat uzelf én uw klant tijdig voorbereid zijn op de nieuwe privacy risico's!

Praktisch aan de slag met de meldplicht datalekken

Als accountantskantoor verwerkt u veel persoonsgegevens en bent u verplicht actief op te treden tegen datalekken. Hoe geeft u hier praktisch uitvoering aan?

Uw organisatie voorbereid op de nieuwe privacywetgeving

(op uw kantoor op een nader te bepalen datum)

In een sessie van 2 uur geven wij u uitleg over de Wbp en meldplicht datalekken en de veranderingen die de AVG met zich meebrengt aan de hand van een aantal praktijkcasussen.


Handige inkoopafspraken


Nieuwsbank (alleen voor abonnees)

In de Nieuwsbank vindt u onderstaande nieuwsartikelen over privacy en informatiebeveiliging. Artikelen van de Nieuwsbank kunnen alleen gelezen worden door abonnees.


Verwacht

  • FAQ: veelgestelde vragen en antwoorden
  • Overzicht leveranciers die aan de AVG voldoen
  • Model register accountancy

Gerelateerde informatie


Contact/Vragen

Bel of e-mail Tony van Oorschot, privacy officer bij SRA, voor advies op maat:

Tony van Oorschot 

Tony van Oorschot
Informatiemanager
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren